กิจกรรมจากดัชมิลล์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้มีการจัดกิจกรรมจากดัชมิลล์ โดยดัชมิลล์มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มนม และมีกิจกรรมสนุก ๆให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน