กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ณ สวยสนุก Dreamworld

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ออกไปศึกษาโลกกว้าง ณ สวนสนุก Dreamworld เพื่อพานักเรียนไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวการ์ตูน ที่นักเรียนสนใจ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน