กิจกรรมมอบของให้เด็กที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนได้นำสิ่งของไปมอบให้น้องๆ ที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน ถนนรามอินทรา โดยมาจากผลกำไรในการขออนุญาตขายของในวันงานปีใหม่ของโรงเรียนที่ผ่านมา

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน