กิจกรรมสานต่อความเป็นไทยสู่หัวใจดวงน้อย ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล ได้มีการจัดกิจกรรมสานต่อความเป็นไทยครั้งที่ 1 โดยมีการจัดแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี โดยคณะละครมรดกใหม่ ให้กับนักเรียนได้รับชมซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย วรรณคดีเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สามารถสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นๆ ในเนื้อเรื่องกวีมักสอดแทรกแนวคิด และปรัชญาชีวิตไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รู้คุณค่าทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคม อารมณ์และคติสอนใจอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  37  ท่าน