กิจกรรมวันตรุษจีน HAPPY CHINESE NEW YEAR

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นในชื่องาน HAPPY CHINESE NEW YEAR เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้เด็กๆ ได้ซึมซับและได้ความรู้โดยมีคุณครูและพี่ ๆ มัธยมจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น ร้านหม่าล่า ระบายสีหน้ากากงิ้ว ทำโคมไฟจีน บริเวณโถงกลาง ฝั่งประถมและปิดท้ายด้วยการแสดงระบำโคม ระบำพัด จากนักเรียนและครู

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  19  ท่าน