กิจกรรมสานต่อความเป็นไทยเรื่อง "สังข์ทอง"
วิดีโอกิจกรรมสานต่อความเป็นไทยเรื่อง "สังข์ทอง"

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝั่งอนุบาล ได้มีการจัดกิจกรรมสานต่อความเป็นไทยเรื่อง "สังข์ทอง" เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักนิทานพื้นบ้านของไทย

นิทานเรื่องสังข์ทอง อีกวรรณกรรมพื้นบ้านและเป็นนิทานพื้นบ้านไทย ที่มีเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและเป็นนิยมมีตัวละครที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ เจ้าเงาะซึ่งคือพระสังข์กับนางรจนา เป็นนิทานที่คนไทยในท้องถิ่นต่างๆ คุ้นเคยและชื่นชอบ ดังปรากฏแพร่หลายในท้องถิ่นต่างๆ หลากหลายสำนวนนอกจากความนิยมนิทานสังข์ทองในรูปแบบของวรรณกรรมแล้ว นิทานสังข์ทองยังมีความสัมพันธ์และบทบาทในวิถีชีวิตไทยด้านต่างๆ เช่น ชื่อสถานที่ สำนวนไทย เพลงพื้นบ้าน ปริศนาคำทาย ตำราพยากรณ์ชีวิต จิตรกรรม ตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  22  ท่าน