การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้นำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 และมีการกระจายศูนย์แข่งไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยโรงเรียนสาธิตพัฒนาได้ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 หมวดหมู่ได้แก่
     1. ภาษาไทย
     2. คณิตศาสตร์
     3. วิทยาศาสตร์
     4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     5. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
     6. ภาษาต่างประเทศ
     7. คอมพิวเตอร์
     8. การงานอาชีพ
     9. ปฐมวัย

ทั้งนี้โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนออกไปแข่งขันภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันและทราบถึงระดับศักยภาพของตนเองและกลับมาพัฒนาต่อได้ นอกจากนี้การแข่งขันยังเป็นเวทีให้นักเรียนไปแสดงตัวตนและสิ่งที่สนใจให้ผู้อื่นได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นเป้าหมายที่ต้องการมากกว่าการได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 132 คนแบ่งเป็น 53 รายการตามหมวดหมู่ต่าง ๆ และสามารถดูผลการแข่งขันโดยละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
        • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
        • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา

<
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  14  ท่าน