เปิดแหล่งเรียนรู้อาเซียน
 

เปิดแหล่งเรียนรู้อาเซียน : ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (กลาง) อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา พร้อมด้วย Mrs. Ros Serey (คนที่ 4 จากซ้าย) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาและโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ โดยมี รองศาตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนาและคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เมื่อเร็วๆนี้