กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรม "ตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยจัดเป็นตลาดนัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ขายสินค้าที่เป็นของเล่นมือสองของนักเรียน ของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองหรืออาจเป็นอาหารว่างที่นักเรียน และครูประจำชั้นช่วยกันทำขึ้น จึงขอให้นักเรียน นำของเล่นใน สภาพดีที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมจำหน่ายในราคาถูก นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จะเป็นทั้งผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ ส่วนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 จะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียว โดยครูประจำชั้นจะเป็นผู้พานักเรียนไปเดินเลือกซื้อ

IMG_6107
IMG_6117
IMG_6118
IMG_6120
IMG_6121
IMG_6122
IMG_6123
IMG_6124
IMG_6130
IMG_6132
IMG_6133
IMG_6136
IMG_6140
IMG_6146
IMG_6147
IMG_6152
IMG_6154
IMG_6156
IMG_6162
IMG_6166
IMG_6170
IMG_6173
IMG_6178
IMG_6190
IMG_6197
IMG_6208
IMG_6213
IMG_6215
IMG_6219
IMG_6227
IMG_6231
IMG_6235
IMG_6256
IMG_6259
IMG_6268
IMG_6275
IMG_6280
IMG_6295
IMG_6297
IMG_6302
IMG_6334
IMG_6347
Start slideshow
loading