เรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องที่นักเรียนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

IMG_5681
IMG_5696
IMG_5713
IMG_5724
IMG_5743
IMG_5754
IMG_5770
IMG_5780
IMG_5802
IMG_5810
IMG_5826
IMG_5853
IMG_5874
IMG_5877
IMG_5895
IMG_5899
IMG_5901
IMG_5911
IMG_5919
IMG_5941
IMG_5964
IMG_5978
IMG_5989
IMG_5995
IMG_6001
IMG_6004
IMG_6014
IMG_6020
IMG_6032
IMG_6056
IMG_6059
IMG_6061
IMG_6071
IMG_6082
Start slideshow
loading