เรียนรู้โลกกว้าง อ.1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับอนุบาล 1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องที่นักเรียนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

1_01
1_02
1_03
1_04
1_05
1_06
1_07
1_08
1_09
1_10
1_11
1_12
1_13
2_01
2_02
2_03
2_04
2_05
2_06
2_07
2_08
2_09
2_10
2_11
2_12
2_13
3_01
3_02
3_03
3_04
3_05
3_06
3_07
3_08
3_09
3_10
3_11
3_12
3_13
3_14
3_15
3_16
3_17
3_18
3_19
3_20
Start slideshow
loading