กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 3

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดโครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการ ตักบาตร และฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เสริมสร้างคุณธรรมด้านการเสียสละ การให้ และการทำความดี เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา
IMG_5111
IMG_5115
IMG_5116
IMG_5119
IMG_5128
IMG_5129
Start slideshow
loading