ค่ายปฎิบัติธรรม ม.1

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
IMG_9011
IMG_9029
IMG_9041
IMG_9050
IMG_9053
IMG_9056
IMG_9061
IMG_9069
IMG_9080
IMG_9095
IMG_9096
IMG_9111
IMG_9131
IMG_9135
IMG_9148
IMG_9154
IMG_9161
IMG_9170
IMG_9189
IMG_9193
IMG_9222
IMG_9238
IMG_9251
IMG_9256
IMG_9263
IMG_9266
IMG_9268
IMG_9271
IMG_9306
IMG_9323
IMG_9341
IMG_9351
IMG_9352
IMG_9357
IMG_9360
IMG_9364
IMG_9383
IMG_9393
IMG_9403
IMG_9419
IMG_9449
IMG_9453
IMG_9468
IMG_9471
IMG_9486
IMG_9522
IMG_9530
IMG_9569
IMG_9570
IMG_9580
IMG_9586
IMG_9632
IMG_9634
IMG_9642
IMG_9657
IMG_9699
IMG_9709
IMG_9737
IMG_9754
IMG_9756
IMG_9762
IMG_9769
IMG_9796
IMG_9797
IMG_9809
IMG_9825
IMG_9835
IMG_9841
IMG_9869
IMG_9897
IMG_9900
IMG_9933
Start slideshow
loading