กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพร การแสดงจินตลีลา "เทพยลีลาถวายองค์มารดาแห่งแผ่นดิน" ของนักเรียนระดับอนุบาล และการแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชุด "มาลาเทิดไท้องค์ราชินี" จากนั้นร่วมร้องเพลงอิ่มอุ่น และเพลงค่าน้ำนม ร่วมร้องสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
12aug58_01
12aug58_02
12aug58_03
12aug58_04
12aug58_05
12aug58_06
12aug58_07
12aug58_08
12aug58_09
12aug58_10
12aug58_11
12aug58_12
12aug58_13
12aug58_14
12aug58_15
12aug58_16
12aug58_17
12aug58_18
12aug58_19
12aug58_20
12aug58_21
12aug58_22
12aug58_23
12aug58_24
12aug58_25
12aug58_26
12aug58_27
12aug58_28
12aug58_29
Start slideshow
loading