กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (อนุบาล)

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ระดับอนุบาล จัดกิจกรรม "เพื่อนบ้านอาเซียน" เมื่อวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นความสนใจ และส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
1IMG_7543
1iMG_7547
1IMG_7553
1IMG_7625
1IMG_7630
2IMG_7663
2IMG_7665
2IMG_7669
2IMG_7670
2IMG_7722
2IMG_7739
3IMG_7850
3IMG_7851
3IMG_7857
3IMG_7860
3IMG_7879
3IMG_7898
4IMG_5839
4IMG_5840
4IMG_5846
4IMG_5848
4IMG_5853
4IMG_5856
4IMG_5857
4IMG_5859
4IMG_5862
4IMG_5870
4IMG_5877
4IMG_5884
IMG_8194
IMG_8198
IMG_8199
IMG_8200
IMG_8260
IMG_8274
IMG_8286
IMG_8289
IMG_8291
IMG_8297
IMG_8334
IMG_8341
IMG_8508
IMG_8513
IMG_8516
IMG_8520
IMG_8525
IMG_8528
IMG_8533
Start slideshow
loading