เรียนรู้โลกกว้าง ป.5 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนรู้รอบ รู้กว้าง รู้ลึก และตระหนักในการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการศึกษาเรียนรู้โครงการขยะแปลงร่าง จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และตระหนักที่จะเริ่มต้น ในการเลือกใช้้วัสดุอุปกรณ์ที่มีการย่อยสลายที่เร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
IMG_5593
IMG_5599
IMG_5614
IMG_5617
IMG_5622
IMG_5626
IMG_5627
IMG_5629
IMG_5637
IMG_5639
IMG_5642
IMG_5644
IMG_5645
IMG_5658
IMG_5661
IMG_5666
IMG_5676
IMG_5677
IMG_5679
IMG_5680
IMG_5681
IMG_5683
IMG_5725
IMG_5727
IMG_5738
IMG_5739
IMG_5748
IMG_5752
IMG_5753
IMG_5754
IMG_5755
IMG_5756
IMG_5760
IMG_5763
IMG_5767
IMG_5772
IMG_5777
IMG_5782
IMG_5784
IMG_5786
IMG_5790
IMG_5793
IMG_5794
IMG_5799
IMG_5805
IMG_5816
Start slideshow
loading