เรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ fun arium

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ณ fun arium เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาเรียนรู้การเล่นที่ถูกวิธีในส่วนของเครื่องเล่นจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระมัดระวังตัว ดูแลความปลอดภัยตนเองในกาารเล่นอิสระ และทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ
IMG_0791
IMG_0799
IMG_0806
IMG_0813
IMG_0816
IMG_0818
IMG_0825
IMG_0827
IMG_0853
IMG_0857
IMG_0866
IMG_0867
IMG_0890
IMG_0895
IMG_0905
IMG_0924
IMG_0943
IMG_0982
IMG_1026
IMG_1077
IMG_1105
IMG_1142
IMG_1320
IMG_1337
IMG_1355
IMG_1361
IMG_1393
IMG_1401
IMG_1411
IMG_1416
IMG_1430
IMG_1441
IMG_1444
IMG_1452
IMG_1458
IMG_1464
IMG_1466
IMG_1473
IMG_1477
Start slideshow
loading