เรียนรู้โลกกว้าง ม.3 Dreamworld

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ Dreamworld เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่ เครื่องผ่อนแรง งาน และพลังงาน มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และตระหนักถึงความปลอดภัยของเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่สร้างขึ้น
IMG_0481
IMG_0492
IMG_0501
IMG_0522
IMG_0547
IMG_0564
IMG_0566
IMG_0575
IMG_0582
IMG_0585
IMG_0603
IMG_0623
IMG_0648
IMG_0661
IMG_0669
IMG_0671
IMG_0674
IMG_0711
IMG_0735
IMG_0748
IMG_0780
IMG_0803
IMG_0830
IMG_0837
IMG_0842
IMG_0860
IMG_0862
IMG_0863
IMG_0870
IMG_0877
IMG_0890
IMG_0896
IMG_0943
IMG_0972
IMG_0984
IMG_0990
IMG_0995
IMG_0998
IMG_1011
IMG_1014
IMG_1026
IMG_1033
IMG_1034
IMG_1048
Start slideshow
loading