เรียนรู้โลกกว้าง ป.6 ณ หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และให้มีประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้การสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน เรื่องความเป็นมาของชนชาติไทย ข้าวกับวิถีชีวิตไทย วีรกรรมชนชาติไทย และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
IMG_0279
IMG_0289
IMG_0307
IMG_0322
IMG_0327
IMG_0330
IMG_0331
IMG_0335
IMG_0338
IMG_0343
IMG_0348
IMG_0355
IMG_0359
IMG_0362
IMG_0363
IMG_0364
IMG_0369
IMG_0370
IMG_0372
IMG_0374
IMG_0376
IMG_0381
IMG_0383
IMG_0384
IMG_0385
IMG_0388
IMG_0390
IMG_0392
IMG_0403
IMG_0405
IMG_0407
IMG_0411
IMG_0413
IMG_0414
IMG_0417
IMG_0422
IMG_0423
IMG_0427
IMG_0431
IMG_0432
IMG_0439
IMG_0440
IMG_0443
IMG_0451
IMG_0453
IMG_0454
IMG_0456
IMG_0457
IMG_0458
IMG_0462
IMG_0467
IMG_0468
IMG_0486
IMG_0487
IMG_0491
IMG_0494
IMG_0502
Start slideshow
loading