เรียนรู้โลกกว้าง ป.1 ซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ซาฟารีเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้เรื่องสัตว์และถิ่นที่อยู่ของสัตว์ประเภทต่างๆ รวมไปถึงการสืบพันธุ์ โดยการออกลูกเป็นไข่ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังความเมตตาและเอื้ออาทรต่อสัตว์โลกให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาด้านความรู้และประสบการณ์
safari_01
safari_02
safari_03
safari_04
safari_05
safari_06
safari_07
safari_08
safari_09
safari_10
safari_11
safari_12
safari_13
safari_14
safari_15
safari_16
safari_17
safari_18
safari_19
safari_20
safari_21
safari_22
safari_23
safari_24
safari_25
safari_26
safari_27
safari_28
safari_29
safari_30
safari_31
safari_32
safari_33
safari_34
safari_35
safari_36
safari_37
safari_38
safari_39
Start slideshow
loading