เรียนรู้โลกกว้าง อ.3 บ้านครูธานี

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ เช่น ฟาดข้าว สีข้าว ฝัดข้าว โม่แป้ง ขูดมะพร้าว พายเรือ นั่งรถกระแทะ ปีนต้นมะพร้าว ขี่ควาย สไลเดอร์ดินเหนียว ดำนา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
IMG_9213
IMG_9224
IMG_9241
IMG_9249
IMG_9286
IMG_9306
IMG_9312
IMG_9317
IMG_9320
IMG_9329
IMG_9335
IMG_9347
IMG_9357
IMG_9366
IMG_9371
IMG_9407
IMG_9432
IMG_9434
IMG_9436
IMG_9439
IMG_9442
IMG_9453
IMG_9456
IMG_9464
IMG_9471
IMG_9498
IMG_9521
IMG_9542
IMG_9582
IMG_9609
IMG_9637
IMG_9640
IMG_9659
IMG_9666
IMG_9683
IMG_9708
IMG_9710
IMG_9712
IMG_9719
IMG_9722
IMG_9727
IMG_9755
Start slideshow
loading