เรียนรู้โลกกว้าง ม.5 นครนายก

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ เช่น สำรวจบ่อดิน แหล่งที่เคยเป็นทะเลเมื่อ 600 ปีก่อน เก็บชิ้นส่วนซากฟอสซิลสัตว์ทะเล ณ บ่อดิน บ้านลาดช้าง คลอง 14 ตำบลบึงศาล อ.องครักษ์ ศึกษาเรียนรู้ ฟังบรรยาย เดินศึกษาสำรวจแนวคิดและทฤษฎีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ฟังบรรยาย ความเป็นมาการสร้างเขื่อน ประโยชน์ และผลกระทบการสร้างเขื่อน
IMG_0016
IMG_0019
IMG_0026
IMG_0120
IMG_0121
IMG_0125
IMG_0132
IMG_0144
IMG_0147
IMG_0153
IMG_0164
IMG_0166
IMG_0181
IMG_0185
IMG_0191
IMG_0199
IMG_0210
IMG_0211
IMG_0215
IMG_0216
IMG_0220
IMG_0221
IMG_0223
P7041137
P7041139
P7041175
P7041180
P7041183
P7041199
P7041224
Start slideshow
loading