เรียนรู้โลกกว้าง ป.3 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมอากาศยานที่ปลดประจำการแล้วไว้หลายแบบซึ่งหาดู ได้ยาก อาทิ เช่น เครื่องบินขับไล่แบบที่ 10 (ฮอว์ค 3) เครื่องฝึกแบบที่ 6 (ทาชิกาวา) เครื่องบินแบบ ทอ.5 กองทัพอากาศสร้างและทดลองบินเป็นผลสำเร็จ เป็นต้น บางแบบเคยเข้าร่วมปกป้องอธิปไตยจนนักบินได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญมาหลาย ท่าน เช่น เครื่องบินโจมตีแบบที่ 1 (คอร์แซร์) รบในสงครามอินโดจีนฝรั่งเศส เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบที่ 2 (บริพัตร) เป็นต้น และกองทัพอากาศยังได้ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านประวัติของกองทัพอากาศต่อไป
IMG_8410
IMG_8415
IMG_8422
IMG_8427
IMG_8434
IMG_8439
IMG_8441
IMG_8444
IMG_8455
IMG_8464
IMG_8472
IMG_8484
IMG_8512
IMG_8516
IMG_8535
IMG_8538
IMG_8554
IMG_8567
IMG_8582
IMG_8588
IMG_8589
IMG_8594
IMG_8596
IMG_8597
IMG_8598
IMG_8599
IMG_8601
IMG_8603
IMG_8605
IMG_8609
IMG_8612
IMG_8628
IMG_8629
IMG_8632
IMG_8635
IMG_8648
IMG_8656
IMG_8677
IMG_8678
IMG_8680
IMG_8700
IMG_8704
IMG_8710
IMG_8718
IMG_8762
IMG_8783
IMG_8786
IMG_8787
IMG_8788
IMG_8791
IMG_8799
IMG_8808
IMG_8814
IMG_8816
IMG_8828
IMG_8833
IMG_8843
IMG_8845
IMG_8848
IMG_8849
IMG_8850
IMG_8853
IMG_8857
IMG_8858
Start slideshow
loading