พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
IMG_8199
IMG_8217
IMG_8222
IMG_8224
IMG_8236
IMG_8240
IMG_8244
IMG_8246
IMG_8250
Start slideshow
loading