เรียนรู้โลกกว้าง ม.1 ณ แหล่งเรียนรู้ จ.นครปฐม

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ แหล่งเรียนรู้ จ.นครปฐม ประกอบด้วย หมู่บ้านไทย สวนสามพราน นั่งเรือร่องแม่น้ำนครชัยศรี เยี่ยมชมตลาดน้ำดอนหวาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสชีวิตไทยในอดีต เรียนรู้และเห็นตัวอย่างรูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวาราวดี
IMG_7779
IMG_7785
IMG_7794
IMG_7801
IMG_7806
IMG_7826
IMG_7831
IMG_7833
IMG_7840
IMG_7846
IMG_7849
IMG_7859
IMG_7863
IMG_7871
IMG_7874
IMG_7883
IMG_7886
IMG_7893
IMG_7895
IMG_7904
IMG_7908
IMG_7931
IMG_7936
IMG_7937
IMG_7939
IMG_7958
IMG_7959
IMG_7970
IMG_7974
IMG_7984
IMG_7987
IMG_7998
IMG_8005
IMG_8018
IMG_8027
IMG_8032
IMG_8049
IMG_8113
IMG_8135
IMG_8144
IMG_8190
Start slideshow
loading