เรียนรู้โลกกว้าง ม.6 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ภูเขาทอง และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง โดยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดภูเขาทอง ชมทัศนียภาพกรุงเทพมหานคร จากนั้นเดินไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิเมชั่น
IMG_5625
IMG_5641
IMG_5646
IMG_5648
IMG_5654
IMG_5673
IMG_5680
IMG_5689
IMG_5691
IMG_5695
IMG_5709
IMG_5710
IMG_5713
IMG_5722
IMG_5728
IMG_5747
IMG_5756
IMG_5764
IMG_5770
IMG_5773
IMG_5779
IMG_5790
IMG_5797
IMG_5812
IMG_5819
IMG_5829
IMG_5832
IMG_5838
IMG_5841
IMG_5846
IMG_5851
IMG_5873
IMG_5889
IMG_5901
IMG_5911
IMG_5928
IMG_5934
IMG_5948
IMG_5961
IMG_5963
IMG_5988
IMG_5998
IMG_6001
IMG_6007
IMG_6059
Start slideshow
loading