เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องที่นักเรียนสนใจจากแหล่งเรียน รู้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
1_01
1_02
1_03
1_04
1_05
1_06
1_07
1_08
1_09
1_10
1_11
1_12
1_13
1_14
1_15
1_16
1_17
1_18
1_19
1_20
1_21
1_22
1_23
1_24
1_25
1_26
1_27
1_28
1_29
1_30
1_31
1_32
1_33
1_34
1_35
1_36
1_37
1_38
2_01
2_02
2_03
2_04
2_05
2_06
2_07
2_08
2_09
2_10
2_11
2_12
2_13
2_14
2_15
2_16
2_17
2_18
2_19
2_20
2_21
2_22
2_23
2_24
2_25
2_26
2_27
2_28
2_29
2_30
2_31
2_32
2_33
2_34
2_35
2_36
2_37
Start slideshow
loading