เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสำนึกรักประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ และในปีนี้มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานนักเรียน 3 คน ได้แก่

นายภคพงษ์ โต๊ะทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สมัครหมายเลข 1 
น.ส.ชัญญานุช สิงห์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สมัครหมายเลข 2
นายกฤติพจน์ หอมสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สมัครหมายเลข 3

ในช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาการเข้าคูหากาเบอร์ที่แต่ละคนชอบ และหลังจากนั้นในช่วงเวลา 16.30 น. เป็นเวลาเปิดหีบนับคะแนน โดยบรรยากาศช่วงเย็น มีนักเรียนมาร่วมลุ้นการนับคะแนนตลอดการนำใบคะแนนออกจากหีบเลือกตั้ง ตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบสุดท้าย ซึ่งผลปรากฏว่าในปีนี้ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นของเบอร์ 1 นายภคพงษ์ โต๊ะทอง

โรงเรียนขอเอาใจช่วยสภานักเรียน และเป็นกำลังใจในการทำงานให้ และขอบคุณนักเรียนทุกคน ทั้งผู้สมัครและทีมงานเบอร์ 1 เบอร์ 2 และเบอร์ 3 รวมถึงนักเรียนที่มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง พวกเรามีส่วนช่วยให้ประชาธิปไตยเบ่งบานได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านและที่โรงเรียน
IMG_5314
IMG_5322
IMG_5348
IMG_5361
IMG_5371
IMG_5386
IMG_5395
IMG_5400
S__9060370
S__9060376
Start slideshow
loading