อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนค่ายอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูก เสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำทักษะทางลูกเสือและฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันของ นักเรียน โดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นสำคัญ
IMG_6558
IMG_6559
IMG_6560
IMG_6564
IMG_6607
IMG_6615
IMG_6620
IMG_6623
IMG_6631
IMG_6638
IMG_6645
IMG_6656
IMG_6659
IMG_6665
IMG_6682
IMG_6684
IMG_6701
IMG_6705
IMG_6748
IMG_6750
IMG_6767
IMG_6771
IMG_6774
IMG_6778
IMG_6779
IMG_6780
IMG_6781
IMG_6791
IMG_6801
IMG_6822
IMG_6844
IMG_6846
IMG_6873
IMG_6880
IMG_6885
IMG_6895
IMG_6910
IMG_6928
IMG_6934
IMG_6943
IMG_6944
IMG_6948
IMG_6959
IMG_6962
IMG_6967
IMG_6968
IMG_6975
IMG_6980
IMG_6993
IMG_6997
IMG_7005
IMG_7012
IMG_7017
IMG_7021
IMG_7027
IMG_7031
IMG_7033
IMG_7048
IMG_7054
IMG_7081
IMG_7083
IMG_7109
IMG_7118
IMG_7130
IMG_7141
IMG_7149
IMG_7154
IMG_7155
IMG_7158
IMG_7171
IMG_7181
IMG_7184
IMG_7190
IMG_7195
IMG_7201
IMG_7209
IMG_7213
IMG_7216
IMG_7224
IMG_7237
IMG_7238
IMG_7245
IMG_7249
IMG_7251
IMG_7257
IMG_7259
IMG_7272
IMG_7279
IMG_7284
IMG_7295
IMG_7302
IMG_7307
IMG_7310
IMG_7316
IMG_7321
IMG_7326
IMG_7334
IMG_7337
IMG_7342
IMG_7344
Start slideshow
loading