กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึง "สุนทรภู่" มหากวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม และเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และเรียนรู้ถึงความงดงามของบทประพันธ์ของสุนทรภู่ และวรรณคดีไทย
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การตอบคำถามเกี่ยวกับสุนทรภู่ และการแสดงละคร เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
IMG_6376
IMG_6389
IMG_6392
IMG_6410
IMG_6411
IMG_6413
IMG_6414
IMG_6425
IMG_6428
IMG_6435
IMG_6437
IMG_6440
IMG_6443
IMG_6463
Start slideshow
loading