กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 1

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดโครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการ ตักบาตร และฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เสริมสร้างคุณธรรมด้านการเสียสละ การให้ และการทำความดี เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา
IMG_6116
IMG_6119
IMG_6120
IMG_6121
IMG_6129
IMG_6131
IMG_6134
IMG_6142
IMG_6148
Start slideshow
loading