เรียนรู้โลกกว้าง ม.2 จ.นครนายก

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ เช่น สำรวจบ่อดิน แหล่งที่เคยเป็นทะเลเมื่อ 600 ปีก่อน เก็บชิ้นส่วนซากฟอสซิลสัตว์ทะเล ณ บ่อดิน บ้านลาดช้าง คลอง 14 ตำบลบึงศาล อ.องครักษ์ ศึกษาเรียนรู้ ฟังบรรยาย เดินศึกษาสำรวจแนวคิดและทฤษฎีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล ฟังบรรยาย ความเป็นมาการสร้างเขื่อน ประโยชน์ และผลกระทบการสร้างเขื่อน
IMG_5803
IMG_5806
IMG_5812
IMG_5814
IMG_5818
IMG_5821
IMG_5830
IMG_5852
IMG_5872
IMG_5884
IMG_5892
IMG_5904
IMG_5910
IMG_5918
IMG_5925
IMG_5928
IMG_5930
IMG_5944
IMG_5946
IMG_5958
IMG_5961
IMG_5969
IMG_5982
IMG_5989
IMG_5990
IMG_5995
IMG_5998
IMG_6002
IMG_6011
IMG_6022
IMG_6026
IMG_6039
IMG_6056
IMG_6071
IMG_6074
IMG_6096
IMG_6100
IMG_6105
IMG_6111
Start slideshow
loading