โครงการปฏิบัติธรรม "เพชรพัฒนา"

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ร่วมกับ พระวิทยากร กลุ่ม เพื่อชีวิตดีงาม ของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมฯวัดสระเกศ จัดโครงการปฏิบัติธรรม "เพชรพัฒนา" อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
IMG_8164
IMG_8165
IMG_8168
IMG_8169
IMG_8170
IMG_8176
IMG_8178
IMG_8185
IMG_8187
IMG_8189
IMG_8191
IMG_8194
IMG_8196
IMG_8197
IMG_8204
IMG_8207
IMG_8209
IMG_8210
IMG_8215
IMG_8218
IMG_8227
IMG_8227_1
IMG_8227_2
IMG_8227_3
IMG_8227_4
IMG_8227_5
IMG_8227_6
IMG_8227_7
IMG_8289
IMG_8293
IMG_8298
IMG_8307
IMG_8307_1
IMG_8307_2
IMG_8307_3
IMG_8307_4
IMG_8307_5
IMG_8307_7
IMG_8307_8
IMG_8307_9
IMG_8913
IMG_8916
IMG_8921
IMG_8923
IMG_8925
IMG_8930
IMG_8933
IMG_8940
IMG_8942
IMG_8953
IMG_8954
IMG_8958
IMG_8962
IMG_8964
IMG_8971
IMG_8973
IMG_8975
IMG_8984
IMG_8988
IMG_8994
IMG_8995
IMG_9001
IMG_9002
IMG_9004
IMG_9007
IMG_9009
IMG_9012
IMG_9013
IMG_9015
IMG_9025
IMG_9029
IMG_9034
IMG_9038
IMG_9040
IMG_9077
IMG_9082
IMG_9083
IMG_9085
IMG_9087
IMG_9088
IMG_9090
IMG_9092
IMG_9100
IMG_9103
IMG_9108
IMG_9110
IMG_9112
IMG_9119
IMG_9121
IMG_9123
IMG_9125
IMG_9127
IMG_9129
IMG_9131
IMG_9137
IMG_9139
IMG_9145
IMG_9149
IMG_9151
IMG_9159
IMG_9162
IMG_9167
IMG_9168
IMG_9178
IMG_9179
IMG_9181
IMG_9182
IMG_9190
IMG_9198
IMG_9200
IMG_9202
IMG_9205
IMG_9206
IMG_9208
IMG_9211
IMG_9213
IMG_9215
IMG_9217
IMG_9237
IMG_9242
IMG_9244
IMG_9247
IMG_9251
IMG_9265
IMG_9271
IMG_9284
IMG_9297
IMG_9310
IMG_9313
IMG_9318
IMG_9320
IMG_9331
IMG_9333
IMG_9335
IMG_9345
IMG_9349
IMG_9353
IMG_9359
IMG_9368
IMG_9374
IMG_9375
IMG_9376
IMG_9378
IMG_9379
IMG_9385
IMG_9389
IMG_9391
IMG_9392
IMG_9396
IMG_9402
IMG_9409
IMG_9426
IMG_9432
IMG_9439
IMG_9440
IMG_9444
IMG_9446
IMG_9448
IMG_9451
IMG_9455
IMG_9462
IMG_9469
IMG_9475
IMG_9476
IMG_9478
IMG_9483
IMG_9485
IMG_9487
IMG_9492
IMG_9493
IMG_9495
IMG_9498
IMG_9499
IMG_9501
IMG_9503
IMG_9505
IMG_9506
IMG_9507
IMG_9508
IMG_9509
IMG_9510
IMG_9518
IMG_9519
IMG_9522
IMG_9525
IMG_9528
IMG_9532
IMG_9538
IMG_9540
IMG_9542
IMG_9544
IMG_9546
IMG_9550
IMG_9552
IMG_9558
IMG_9573
IMG_9575
IMG_9580
IMG_9583
IMG_9590
IMG_9598
IMG_9603
IMG_9608
IMG_9613
Start slideshow
loading