"วิพิธทัศนา สาธิตพัฒนา" การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมของวิชาเลือกเสรีการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทย "วิพิธทัศนา สาธิตพัฒนา" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีการแสดง
วงโปงลาง ขลุ่ย อังกะลุง ดนตรีไทย รำไทย "ฟ้อนชมเดือน" และโขน เรื่อง "รามเกียรติ์" ตอน "ถวายพล"
IMG_8699
IMG_8705
IMG_8720
IMG_8721
IMG_8722
IMG_8724
IMG_8725
IMG_8727
IMG_8729
IMG_8733
IMG_8735
IMG_8737
IMG_8738
IMG_8741
IMG_8749
IMG_8753
IMG_8757
IMG_8759
IMG_8767
IMG_8768
IMG_8771
IMG_8777
IMG_8787
IMG_8788
IMG_8789
IMG_8791
IMG_8794
IMG_8795
IMG_8800
IMG_8813
IMG_8820
IMG_8831
IMG_8841
IMG_8853
IMG_8868
IMG_8887
IMG_8890
IMG_8896
IMG_8902
Start slideshow
loading