งานแสดงโครงงานอนุบาลประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

เนื่องจากนักเรียนระดับอนุบาล ได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ซึ่่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน นำมาแสดงผลงานเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
IMG_0569
IMG_0570
IMG_0571
IMG_0573
IMG_0574
IMG_0575
IMG_0576
IMG_0577
IMG_0578
IMG_0579
IMG_0580
IMG_0582
IMG_0583
IMG_0584
IMG_0587
IMG_0589
IMG_0590
IMG_0592
IMG_0593
IMG_0595
IMG_0599
IMG_0600
IMG_0601
IMG_0603
IMG_0604
IMG_0605
IMG_0607
IMG_0611
IMG_0612
IMG_0613
IMG_0615
IMG_0616
IMG_0618
IMG_0619
IMG_0620
IMG_0621
IMG_0626
IMG_0628
IMG_0629
IMG_0630
IMG_0631
IMG_0633
IMG_0634
IMG_0637
IMG_0639
IMG_0643
IMG_0644
IMG_0645
IMG_0647
IMG_0648
IMG_0650
IMG_0653
IMG_0656
IMG_0663
IMG_0672
IMG_0673
IMG_0674
IMG_0676
IMG_0677
IMG_0678
IMG_0679
IMG_0681
IMG_0682
IMG_0683
IMG_0684
IMG_0685
IMG_0687
IMG_0689
IMG_0691
IMG_0692
IMG_0694
IMG_0696
IMG_0697
IMG_0698
IMG_0700
IMG_0702
IMG_0703
IMG_0704
IMG_0705
IMG_0706
IMG_0707
IMG_0709
IMG_0710
IMG_0711
IMG_0712
IMG_0713
IMG_0719
IMG_0721
IMG_0723
IMG_0724
IMG_0725
IMG_0726
IMG_0727
IMG_0731
IMG_0732
IMG_0733
IMG_0734
IMG_0735
IMG_0737
IMG_0738
IMG_0742
IMG_0743
IMG_0744
IMG_0745
IMG_0746
IMG_0748
IMG_0749
IMG_0750
IMG_0752
IMG_0756
IMG_0759
IMG_0761
IMG_0762
IMG_0763
IMG_0764
IMG_0765
IMG_0767
IMG_0768
IMG_0769
IMG_0771
IMG_0772
IMG_0773
IMG_0774
IMG_0775
IMG_0776
IMG_0777
IMG_0781
IMG_0784
IMG_0786
IMG_0787
IMG_0789
IMG_0793
IMG_0794
IMG_0795
IMG_0798
IMG_0800
IMG_0801
IMG_0802
IMG_0804
IMG_0805
IMG_0809
IMG_0810
IMG_0811
IMG_0812
IMG_0815
IMG_0816
IMG_0817
IMG_0820
IMG_0821
IMG_0823
IMG_0824
IMG_0825
IMG_0826
IMG_0827
IMG_0830
IMG_0831
IMG_0832
IMG_0833
IMG_0835
IMG_0837
IMG_0838
IMG_0839
IMG_0840
IMG_0845
IMG_0849
IMG_0855
IMG_0858
IMG_0862
IMG_0864
IMG_0865
IMG_0868
IMG_0870
IMG_0871
IMG_0873
IMG_0874
IMG_0879
IMG_0880
IMG_0881
IMG_0883
IMG_0885
IMG_0886
IMG_0887
IMG_0888
IMG_0891
IMG_0893
IMG_0896
IMG_0898
IMG_0899
IMG_0901
IMG_0902
IMG_0905
IMG_0910
IMG_0913
IMG_0916
IMG_0918
IMG_0921
IMG_1024
IMG_1025
IMG_1029
IMG_1030
IMG_1031
IMG_1033
IMG_1043
IMG_1044
IMG_1046
IMG_1047
IMG_1052
IMG_1055
IMG_1059
IMG_1062
IMG_1063
IMG_1065
IMG_1066
IMG_1075
Start slideshow
loading