งานแสดงปิดภาควิชาดนตรีและการเคลื่อนไหว MEMORY OF LIFE… XYLOPHONE

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดการงานแสดงปิดภาควิชาดนตรีและการเคลื่อนไหว MEMORY OF LIFE… XYLOPHONE แสดงโดยนักเรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
IMG_0342
IMG_0346
IMG_0348
IMG_0349
IMG_0350
IMG_0351
IMG_0352
IMG_0353
IMG_0355
IMG_0361
IMG_0363
IMG_0364
IMG_0365
IMG_0366
IMG_0367
IMG_0370
IMG_0375
IMG_0376
IMG_0380
IMG_0381
IMG_0382
IMG_0383
IMG_0384
IMG_0385
IMG_0386
IMG_0388
IMG_0389
IMG_0395
IMG_0396
IMG_0397
IMG_0399
IMG_0401
IMG_0402
IMG_0403
IMG_0406
IMG_0407
IMG_0408
IMG_0409
IMG_0410
IMG_0412
IMG_0413
IMG_0417
IMG_0418
IMG_0419
IMG_0422
IMG_0424
IMG_0425
IMG_0426
IMG_0427
IMG_0428
IMG_0430
IMG_0431
IMG_0432
IMG_0437
IMG_0438
IMG_0439
IMG_0440
IMG_0441
IMG_0443
IMG_0445
IMG_0447
IMG_0448
IMG_0449
IMG_0450
IMG_0451
IMG_0453
IMG_0454
IMG_0456
IMG_0457
IMG_0459
IMG_0461
IMG_0464
IMG_0465
IMG_0466
IMG_0467
IMG_0469
IMG_0473
IMG_0476
IMG_0480
IMG_0483
IMG_0485
IMG_0486
IMG_0487
IMG_0488
IMG_0490
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0497
IMG_0499
IMG_0501
IMG_0503
IMG_0504
IMG_0505
IMG_0506
IMG_0507
IMG_0508
IMG_0509
IMG_0510
IMG_0513
IMG_0520
IMG_0521
IMG_0522
IMG_0523
IMG_0524
IMG_0525
IMG_0527
IMG_0528
IMG_0531
Start slideshow
loading