เรียนรู้โลกกว้าง ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องที่นักเรียนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

IMG_6839
IMG_6849
IMG_6855
IMG_6860
IMG_6868
IMG_6896
IMG_6904
IMG_6914
IMG_6929
IMG_6940
IMG_6946
IMG_6954
IMG_6961
IMG_6986
IMG_6992
IMG_6997
IMG_7003
IMG_7015
IMG_7019
IMG_7035
IMG_7053
IMG_7054
IMG_7057
IMG_7077
IMG_7101
IMG_7106
IMG_7108
IMG_7122
IMG_7127
IMG_7131
IMG_7139
IMG_7143
IMG_7155
IMG_7177
IMG_7205
IMG_7208
Start slideshow
loading