เรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ a little something @Plearnary Mall

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ทำโครงงานเรื่อง "น้ำตาล" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ a little something - Plearnary Mall วัชรพล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

IMG_6701
IMG_6711
IMG_6719
IMG_6721
IMG_6725
IMG_6727
IMG_6728
IMG_6732
IMG_6739
IMG_6742
IMG_6743
IMG_6750
IMG_6752
IMG_6757
IMG_6761
IMG_6770
IMG_6773
IMG_6778
IMG_6792
IMG_6798
IMG_6815
IMG_6818
Start slideshow
loading