เรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ มศว.ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ทำโครงงานเรื่อง "การ์ตูนดิสนีย์" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ
IMG_6468
IMG_6474
IMG_6491
IMG_6504
IMG_6523
IMG_6524
IMG_6528
IMG_6530
IMG_6541
IMG_6551
IMG_6557
IMG_6558
IMG_6571
IMG_6585
IMG_6597
IMG_6620
IMG_6626
IMG_6632
IMG_6638
IMG_6671
IMG_6680
IMG_6684
IMG_6685
IMG_6690
IMG_6695
Start slideshow
loading