เรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ บ้านขนมไทยรวมโชค

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ทำโครงงานเรื่อง "ถั่ว" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านขนมไทยรวมโชค เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

IMG_0848
IMG_0859
IMG_0880
IMG_0885
IMG_0891
IMG_0896
IMG_0898
IMG_0904
IMG_0920
IMG_0930
IMG_0931
IMG_0932
IMG_0934
IMG_0937
IMG_0948
IMG_0955
IMG_0969
IMG_0989
IMG_0995
IMG_0999
IMG_1002
IMG_1020
Start slideshow
loading