เรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ นลินภัสร์ฟาร์มนมแพะ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ทำโครงงานเรื่อง "นม" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ นลินภัสร์ฟาร์มนมแพะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ
IMG_0573
IMG_0581
IMG_0597
IMG_0601
IMG_0608
IMG_0613
IMG_0622
IMG_0639
IMG_0640
IMG_0644
IMG_0657
IMG_0662
IMG_0669
IMG_0684
IMG_0710
IMG_0713
IMG_0721
IMG_0744
IMG_0772
IMG_0779
IMG_0782
IMG_0811
IMG_0834
IMG_0841
Start slideshow
loading