เรียนรู้โลกกว้าง อ.3 ณ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ทำโครงงานเรื่อง "ผัก" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

DSC_3937
DSC_3980
DSC_3991
DSC_3995
DSC_4001
DSC_4016
DSC_4020
DSC_4037
DSC_4045
DSC_4061
DSC_4062
DSC_4087
DSC_4097
DSC_4099
DSC_4104
DSC_4109
DSC_4112
DSC_4122
DSC_4140
DSC_4147
DSC_4150
DSC_4162
DSC_4175
DSC_4179
DSC_4181
DSC_4193
DSC_4204
DSC_4210
DSC_4216
DSC_4240
Start slideshow
loading