เรียนรู้โลกกว้าง ป.1 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ - วัดบางเพ็งใต้

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการถวายสังฆทาน เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา

IMG_6174
IMG_6181
IMG_6207
IMG_6210
IMG_6214
IMG_6215
IMG_6223
IMG_6225
IMG_6227
IMG_6235
IMG_6244
IMG_6253
IMG_6255
IMG_6259
IMG_6273
IMG_6283
IMG_6289
IMG_6291
Start slideshow
loading