เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ Harbin Ice Wonderland บางนา

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ทำโครงงานเรื่อง "เกร็ดหิมะ" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ Harbin Ice Wonderland บางนา กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

Harbin Ice 01
Harbin Ice 02
Harbin Ice 03
Harbin Ice 04
Harbin Ice 05
Harbin Ice 06
Harbin Ice 07
Harbin Ice 08
Harbin Ice 09
Harbin Ice 10
Harbin Ice 11
Harbin Ice 12
Harbin Ice 13
Harbin Ice 14
Harbin Ice 15
Harbin Ice 16
Harbin Ice 17
Harbin Ice 18
Start slideshow
loading