กิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 8

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดโครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 8 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการตักบาตร และฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เสริมสร้างคุณธรรมด้านการเสียสละ การให้ และการทำความดี เพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิต และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา

IMG_001
IMG_002
IMG_003
IMG_004
IMG_005
IMG_006
Start slideshow
loading