เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ KidZania กรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ทำโครงงานเรื่อง "นม" เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ KidZania สยามพารากอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

IMG_9778
IMG_9789
IMG_9802
IMG_9805
IMG_9808
IMG_9810
IMG_9812
IMG_9813
IMG_9814
IMG_9819
IMG_9823
IMG_9828
IMG_9832
IMG_9839
IMG_9843
IMG_9846
IMG_9851
IMG_9859
IMG_9865
IMG_9880
IMG_9885
IMG_9892
IMG_9893
IMG_9899
IMG_9900
IMG_9908
Start slideshow
loading