เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ทำโครงงานเรื่อง "ปลา" เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

IMG_9369
IMG_9370
IMG_9376
IMG_9380
IMG_9389
IMG_9412
IMG_9421
IMG_9427
IMG_9434
IMG_9447
IMG_9462
IMG_9472
IMG_9474
IMG_9497
IMG_9507
IMG_9577
IMG_9587
IMG_9598
IMG_9600
IMG_9609
IMG_9629
IMG_9630
IMG_9636
IMG_9640
IMG_9643
IMG_9650
IMG_9659
IMG_9672
IMG_9676
IMG_9678
IMG_9681
IMG_9697
Start slideshow
loading