เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ทำโครงงานเรื่อง "ดวงดาว" เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

IMG_5469
IMG_5483
IMG_5510
IMG_5512
IMG_5514
IMG_5525
IMG_5539
IMG_5563
IMG_5585
IMG_5593
IMG_5600
IMG_5609
IMG_5612
IMG_5624
IMG_5629
IMG_5637
IMG_5644
IMG_5654
IMG_5656
IMG_5669
IMG_5670
IMG_5674
IMG_5685
Start slideshow
loading