เรียนรู้โลกกว้าง อ.2 ณ a little something วัชรพล กรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ทำโครงงานเรื่อง "ครัว" เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ a little something เพลินนารี่ มอลล์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือค้นคว้าด้วยตนเองตามเรื่องที่สนใจ

DSC_3614
DSC_3639
DSC_3652
DSC_3656
DSC_3662
DSC_3667
DSC_3670
DSC_3691
DSC_3705
DSC_3713
DSC_3722
DSC_3729
DSC_3745
DSC_3768
DSC_3786
DSC_3806
DSC_3828
DSC_3850
DSC_3862
DSC_3869
DSC_3886
Start slideshow
loading