กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2557

โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2557 "Junior Sports 2014" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีขบวนพาเหรด สีเขียว และ สีส้ม มีการแข่งขันกีฬาทั้งของนักเรียน และครูกับผู้ปกครอง การประกวดเชียร์ลีดเดอร์

juniorsports2014_001
juniorsports2014_002
juniorsports2014_003
juniorsports2014_004
juniorsports2014_005
juniorsports2014_006
juniorsports2014_007
juniorsports2014_008
juniorsports2014_009
juniorsports2014_010
juniorsports2014_011
juniorsports2014_012
juniorsports2014_013
juniorsports2014_014
juniorsports2014_015
juniorsports2014_016
juniorsports2014_017
juniorsports2014_018
juniorsports2014_019
juniorsports2014_020
juniorsports2014_021
juniorsports2014_022
juniorsports2014_023
juniorsports2014_024
juniorsports2014_025
juniorsports2014_026
juniorsports2014_027
juniorsports2014_028
juniorsports2014_029
juniorsports2014_030
juniorsports2014_031
juniorsports2014_032
juniorsports2014_033
juniorsports2014_034
juniorsports2014_035
juniorsports2014_036
juniorsports2014_037
juniorsports2014_038
juniorsports2014_039
juniorsports2014_040
juniorsports2014_041
juniorsports2014_042
juniorsports2014_043
juniorsports2014_044
juniorsports2014_045
juniorsports2014_046
juniorsports2014_047
juniorsports2014_048
juniorsports2014_049
juniorsports2014_050
juniorsports2014_051
juniorsports2014_052
juniorsports2014_053
juniorsports2014_054
juniorsports2014_055
juniorsports2014_056
juniorsports2014_057
juniorsports2014_058
juniorsports2014_059
juniorsports2014_060
juniorsports2014_061
juniorsports2014_062
juniorsports2014_063
juniorsports2014_064
juniorsports2014_065
juniorsports2014_066
juniorsports2014_067
juniorsports2014_068
juniorsports2014_069
juniorsports2014_070
juniorsports2014_071
juniorsports2014_072
juniorsports2014_073
juniorsports2014_074
juniorsports2014_075
juniorsports2014_076
juniorsports2014_077
juniorsports2014_078
juniorsports2014_079
juniorsports2014_080
juniorsports2014_081
juniorsports2014_082
juniorsports2014_083
juniorsports2014_084
juniorsports2014_085
juniorsports2014_086
juniorsports2014_087
juniorsports2014_088
juniorsports2014_089
juniorsports2014_090
juniorsports2014_091
juniorsports2014_092
juniorsports2014_093
juniorsports2014_094
juniorsports2014_095
juniorsports2014_096
juniorsports2014_097
juniorsports2014_098
juniorsports2014_099
juniorsports2014_100
juniorsports2014_101
juniorsports2014_102
juniorsports2014_103
juniorsports2014_104
juniorsports2014_105
juniorsports2014_106
juniorsports2014_107
juniorsports2014_108
juniorsports2014_109
juniorsports2014_110
juniorsports2014_111
juniorsports2014_112
juniorsports2014_113
juniorsports2014_114
juniorsports2014_115
juniorsports2014_116
juniorsports2014_117
juniorsports2014_118
juniorsports2014_119
juniorsports2014_120
juniorsports2014_121
juniorsports2014_122
juniorsports2014_123
juniorsports2014_124
juniorsports2014_125
juniorsports2014_126
juniorsports2014_127
juniorsports2014_128
juniorsports2014_129
juniorsports2014_130
juniorsports2014_131
juniorsports2014_132
juniorsports2014_133
juniorsports2014_134
juniorsports2014_135
juniorsports2014_136
juniorsports2014_137
juniorsports2014_138
juniorsports2014_139
juniorsports2014_140
juniorsports2014_141
juniorsports2014_142
juniorsports2014_143
juniorsports2014_144
juniorsports2014_145
juniorsports2014_146
juniorsports2014_147
juniorsports2014_148
juniorsports2014_149
juniorsports2014_150
juniorsports2014_151
juniorsports2014_152
juniorsports2014_153
juniorsports2014_154
juniorsports2014_155
juniorsports2014_156
juniorsports2014_157
juniorsports2014_158
juniorsports2014_159
juniorsports2014_160
juniorsports2014_161
Start slideshow
loading